Reforma pis del jordi

Eixample, Barcelona | 2013

AUTORazorín del río arquitectura + Mauri Trepat
CLIENTPrivat
DATA2013
CATEGORIAInteriorisme, Reforma, Habitatge

Despullar vs Construir

En aquest projecte a l’Eixample de Barcelona, es va variar la distribució interior substancialment per tal d’aconseguir espais més diàfans i funcionals. Es va passar d’un habitatge de 68 m² fragmentada amb multitud d’espais petits, mal il·luminats i poc pràctics, a espais amplis, còmodes i il·luminats. El pressupost ajustat de què es disposava (29.000 €), no va ser impediment per aconseguir un habitatge realment agradable i contemporani per a gaudir de la vida domèstica.

La tasca d’aquesta reforma va ser més de despullar que de construir, per recuperar els elements originals de la construcció que s’havien anat cobrint de successius revestiments al llarg dels anys. Així, a l’àrea d’estar es deixa vist el revoltó ceràmic del sostre i les biguetes metàl·liques. També es decideix deixar vist part del mur de maó existent al dormitori.