Canvi d’ús de local a habitatge

Sabadell | 2018-(...)

AUTORazorín del río arquitectura
CLIENTPrivat
DATA2018-(en procés)
CATEGORIAen procés, projecte executiu, reforma, interiorisme, habitatge

Canvi d’ús

Projecte que actualment es troba a punt de començar les obres, a Sabadell. Es tracta d’un canvi d’ús en planta baixa, passant d’un antic taller de cotxes a un habitatge de tipologia oberta, destinada al lloguer. Comptant amb un ajustat pressupost per endavant, el projecte prioritza resoldre satisfactòriament els requeriments de protegir-se de la humitat del terreny, aconseguir ventilació creuada i il·luminació natural, passant de ser un local llòbrec i humit a un habitatge lluminos i sa. S’intentarà prioritzar aquells materials més saludables dins de les possibilitats reals que el pressupost ens acota.

En breu, més imatges!