Biblioteca a Valldoreix

AUTORazorín del río arquitectura
CLIENT-
DATA2017
CATEGORIAestudis projectuals

1_BUÏT-PLE

Ciutat-jardí, l’espai públic representa un percentatge mínim respecte el total. Es vol aconseguir un espai públic, un buït on les persones puguin fer-hi vida i relacionar-s’hi.

2_LÍMITS?

Ja de bon principi, es considera fonamental no ser estrictes en la consideració de límit de l’actuació. Els nostres limits reals són les tanques dels habitatges unifamiliars que ens envolten. S’intenta que els límits actuals es desdibuixin on sigui possible, donant continuitat als carrers. La Rambla Verdaguer passarà a ser un passeig de debò en el tram que ens ocupa.

3_ESCALA CONTROLADA

El gra de l’actuació en relació amb l’entorn preten tenir un impacte visual tranquil, fent que les peces s’articulin suaument en la topografia. El cos de Biblioteca donarà escala a tota l’actuació, agafant revolada allà on s’entén que hi pot haver més façana, a més de servir per donar un caràcter “institucional” al projecte.

4_ELS EDIFICIS, GENERADORS D’ESPAI PÚBLIC

S’eixampla la plataforma de la Rambla Verdaguer, donant-li un marcat caràcter públic i de relació, mantenint la pendent. Estem a sobre del Centre Cultural, Ludoteca i Escola de Música, i sota de la Biblioteca, que a mode d’enorme porxo, remarca encara més aquesta voluntat d’espai de relació. Per potenciar encara més aquesta Rambla, col·loquem el programa més públic de la Biblioteca a nivell de carrer. La coberta de la Sala Polivalent també és espai públic, que es remata amb la peça del Bar.

5_TRANSICIÓ URBÀ-VERD

La disposició de les peces té en compte el caràcter més públic i urbà de la rambla Verdaguer i el tarannà més tranquil i de ciutat-jardí de la part nord de l’actuació. El quadrant nord-oest, que és el que més pendent té, s’entén com un espai-coixí-verd, on aprofitem la cota més baixa del solar per fer-hi l’entrada al pàrking. Aquesta “Àrea d’impunitat” es concep com espai “tou”, confrontat amb el “dur” de la resta de l’actuació. S’aprofita per connectar diagonalment el solar buscant la cota +165m, amb un caminet de sauló, amb vegetació a banda i banda