Biblioteca i Escola Bressol a Can Ricart

AUTORazorín del río arquitectura
CLIENT-
DATA2015
CATEGORIAestudis projectuals

LLIBERTAT SISTEMÀTICA

Parafrasejant a Sebastian+Puig Arquitectes sobre el seu projecte d’Escola d’Art i Disseny a Amposta:
“El projecte resultant és més una manera de construïr el lloc, que una resposta definitiva. Unes regles de joc que permeten sistematitzar els possibles canvis de programa o la construcció per fases. Paràmetres fixes que otorguen flexibilitat al resultat final.”

Definició perfecta del que es buscava, però portat encara més al límit en un camí d’exploració de solucions projectuals i constructives (que formen un tot indissoluble) que ens duen a la utilització d’un esquelet metàl·lic cargolat (que podria comportar un hipotètic desmuntatge) i forjats de fusta contralaminada (KLH) enlloc del típic forjat col·laborant, buscant el que algú va denominar la “PREFABRICACIÓ FLEXIBLE”.

MATERIALITAT

Com deiem abans, l’entorn ens suggereix la pell exterior, bàsicament, ceràmica, en les seves variants de mur de fàbrica, gelosia i lames en planta primera i porxos. El modulatge estructural metàl·lic més el vidre i el policarbonat als lluernaris ens resolen la resta d’acabats exteriors. La vegetació serà un element arquitectònic més, tant dins els límits de l’edifici (arbres de fulla caduca als patis i emparrats formant tendals davant de les aules de l’escola bressol), com a la CINQUENA FAÇANA, les cobertes, com a l’espai públic que tractarem.

Els acabats interiors es confien (juntament amb els propis forjats) a superfícies agradables com la fusta, producte del seu reciclat (OSB amb baixa quantitat de formaldehids), paviments col·locats en sec de suro amb linòleum natural, i les vistes de l’exterior mitjançant fusteries de fusta certificada. El tractament de protecció ignífuga utilitzada per la fusta és a base d’aigua a porus obert i sense poliuretans.

REUTILITZACIÓ

Si, com deia Mies van der Rohe, l’Arquitectura ha de ser un símbol dels temps que corren en cada època, el valor de la (RE)utilització, en uns temps en que els problemes i els requeriments canvien amb celeritat, ha de ser, clarament, un dels protagonistes. Reciclatge, reutilització, prefabricació, flexibilitat, són conceptes que cada cop prendran més importància front a l’arquitectura més monolítica i pessada.